برنامه های کارگاهی

/برنامه های کارگاهی
برنامه های کارگاهی2021-02-16T07:26:22+00:00

photo_2017-02-07_16-01-43

برنامه های کارگاهی نگارخانه ترانه باران
جلسات نقد و بررسی خطوط قدما
سبک شناسی همراه با نمونه اصل آثار
جلسات نقد و بررسی خطوط معاصرین
کتابت ، سطر ، چلیپا ، کتیبه و قطعه
جلسات کارگاهی ابزار شناسی هنری ، مرکب سازی ، قلم تراشی ، ساخت کاغذ ابر و باد و الوان ، آهار مُهره ، قطعه بندی و پاسپارتو ، صحافی