عنوان نمایشگاه هنرمند تاریخ
بهار دلکش سیف الله بختیاری ۲۵ / اردیبهشت / ۱۳۹۴  تا  ۴ / خرداد / ۱۳۹۴
بی رنگ علی پسندیده ۱۶ تا ۲۴  / خرداد / ۱۳۹۴
ماه غریبستان کار گروهی ۹ تا ۲۳ / تیر / ۱۳۹۴
شهر آرزوها محمد باقر اشرفیان ۲ تا ۱۱ / امرداد / ۱۳۹۴
در آستان حافظ استاد مجید فدائی منش ۲۷ / آذر / ۱۳۹۴ تا  ۳ / دی / ۱۳۹۴
آثار خوشنویسی رحمت(بهمن)آذری فر ۱۱ تا ۲۰ / دی / ۱۳۹۴
آثار نگارگری میم الف اعظم عیسی زاده،مریم خرمی ۲۵ تا ۲۷ / دی / ۱۳۹۴
آثار جمعی از هنرمندان در حمایت از بیماران هموفیلی ۲۸ / دی / ۱۳۹۴ تا ۳ / بهمن / ۱۳۹۴
معراج قلم هادی پناهی منش ۷ تا ۱۴ / اسفند / ۱۳۹۴
آثار خوشنویسی استاد احمد پیله چی قزوینی ۱۸ تا ۲۲ / اسفند / ۱۳۹۴
مهرناز قربانپور  ۲۷فروردین الی ۵ اردیبهشت ۹۵
جمشید داودی  ۱۰اردیبهشت الی ۱۸ اردیبهشت ۹۵
استاد صندوق آبادی  ۲۴ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۹۵
ابراهیم سلیمانی  ۷ خرداد تا ۱۶ خرداد ۹۵
شهرام روحی  ۱مرداد الی ۱۰ مرداد ۹۵
محمد حسین فلاح  ۱۲ شهریور الی ۲۱ شهریور ۹۵
رسول دشتی  ۲۶ شهریور تا ۴ مهر ۹۵
قربان کریمی  ۷ آبان الی ۱۶ آبان ۹۵
آقای نوروزی ۱۲آذر الی ۲۱ آذر ۹۵
محمد سلحشور  ۲۶ آذر الی ۵ دی ۹۵
یاد بود استاد حسین میرخانی  ۱۴ تا ۲۳ بهمن ۹۵
عباس رحیمی ۲۹ بهمن تا ۹ اسفند ۹۵
جشنواره نوروزی باران ۱۶ الی ۲۵ اسفند ۹۵