فروش ویژه ی نوروزی در

نگارخانه ترانه باران

هــنـــر بــاران

نگارخانه ترانه باران در راستاي اهداف توسعه و ترويج  هنر اصيل  خط و  خوشنويسي طبق روال هر ساله اقدام به برگزاري  جشنواره ي نوروزي كرده است.

تسهيل شرايط خريد براي  كارمندان ،مشوقي جهت ورود آثار هنري اصيل  ايراني و اسلامي خط و خوشنويسي در منازل و محل كار آنان است.

اختصاص درصدي از عوايد اين نمايشگاه ،براي  ساخت كتابخانه ، نذر فرهنگي است كه كمكي هر چند كوچك ولي تأثيرگزار در  ترويج

.فرهنگ كتابخواني  از طرف نگارخانه صورت مي پذيرد

از هنرمندان و هنردوستان در مشاركت هرچه بيشتر در اين نمايشگاه دعوت به عمل مي آيد

۱۶ الي ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵

از ساعت ۱۰ الي ۱۸