استاد جعفر علی سروی

//استاد جعفر علی سروی

استاد جعفر علی سروی

نا آشکارگی و در محاق فرو بردن لایه هایی از آنچه هنر قصد بیان آن را دارد ، سرشت دیرینه و اساسا خصلت زبانی هنر است . از همین منظر گرایش همیشگی هنر به راز آمیزی و پرهیز از اظهار کامل خود ، وجهی معما گونه به آن می بخشد . هنر همواره کوشیده است با حفاظت از راز خود ، اصالت آیینی خویش را به عنوان رمزی از پویایی و عنصری از تداوم با خود داشته باشد . معما گونگی اثر هنری ، گنگی و ابهام را به امر ذاتی آن تبدیل می نماید ، چنانکه اثری این ابهام را بر نتابد و تن به وضوح کامل بدهد ، از حوزه ی هنر خارج می شود و به عبارت دیگر آثاری که نیت و اندیشه خود را بدون اینکه چیزی از آن باقی بگذارند ، بر ملا می کنند ، در واقع اثر هنری نیستند . معما در این روی کرد به لحاظ زیبا شناختی در معنای دقیق کلمه مفهومی است که از قوام و ترکیب بندی درون ماندگار اثر هنری بر می آید .  اصطلاح آدرنویی درون ماندگاری می تواند پویایی اثر و پیوند آن با تفسیر ، براگیختن تلاش مخاطب برای کشف و شهود ، خود آیینی و دیالیکتیک نهفته در اثر را تبیین نماید.

آثار جعفر علی همپا تلاشی است برای دست یابی به معما گونگی و ابهام هنری به گونه ای که با بهره گیری از عناصر خط و رنگ ، این دو عنصر هنری را به مواجه ای دیالیکتیکی و جدل وار با یک دیگر وا می دارد تا با خلق فضایی مبهم ، افق هایی تازه را به روی مخاطب به گشاید و او را به تامل هنری وا دارد و ادراک امر مستور و لذت حضور در پرتو نا آشکارگی را برایش فراهم سازد .

دکتر محمد رحیمیان

گشایش:

10 الی 20 اردیبهشت ماه 95 از ساعت 17 الی 20

آثار

گالری افتتاحیه

2021-02-16T07:26:30+00:0014th سپتامبر 2016|نمایشگاه سال 95|دیدگاه‌ها برای استاد جعفر علی سروی بسته هستند