شبی پرفروغ برای حراج باران/ نوسانات عجیب و غریب در قیمت یک تابلو

//شبی پرفروغ برای حراج باران/ نوسانات عجیب و غریب در قیمت یک تابلو

شبی پرفروغ برای حراج باران/ نوسانات عجیب و غریب در قیمت یک تابلو

چهارمین حراج تخصصی خط و خوشنویسی با رقابت تنگاتنگ مجموعه داران به پایان رسید.

مراسم چکش زنی حراج باران آغاز شدبه گزارش خبرنگار حوزه تجسمی گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، مراسم حراج آثار خط و خوشنویسی با حضور هنرمندان و مجموعه داران در مرکز همایش‌های بین المللی رایزن برگزار شد.

در این مراسم که شهرام شکیبا ۹۴ اثر خط و نقاشی-خط را چکش می‌زند، اولین اثر که مرغ بسم الله از عبدالحسین قزوینی بود به قیمت ۳۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

دومین اثر این مجموعه که یک قطاعی بسم الله از احمد تفرشی بود فروخته نشد و به گنجینه بازگشت.

سومین اثر که غبارنویسی آیات متعلق به محمدجعفر تبریزی بود با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

نقاشی تصویر مولانا با خط ضیاء و نقوش اسدالله کرمانی چهارمین اثری بود که با قیمت پایه ۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

برگی از قرآن کریم که به خط کوفی نگاشته شده بود به عنوان پنجنین اثر با قیمت ۷۰ میلیون چکش خورد.

برگی دیگر از قرآن کریم به خط کوفی در قالب ۱۴ سطری، ششمین اثر حراج بود که فروش نرفت.

شبی پرفروغ برای حراج باران/ نوسانات عجیب و غریب در قیمت یک تابلو

هفتمین اثر حراج قطعه خط از شیرعلی بود که با مبلغ درج شده در کاتالوگ یعنی ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

هشتمین اثر متعلق به درویش عبدالمجید طالقانی بود که با قیمت ۳۲ میلیون تومان فروخته شد.

مهر و فرمان عمادالدوله منسوب به دوره قاجار اثر نهم حراج بود که فروخته نشد.

هفت سطری دورویه، برگی از قرآن کریم به خط کوفی با قیمت کاتالوگ ۳۰۰ میلیون فروخته شد.

قطعه خدا اثر میرحسین خوشنویس با قیمت ۶۰ میلیون به حراج گذاشته شد، اما به فروش نرفت.

دوازدهمین اثر کاتالوگ یک خط کوفی تزئینی بود که با قیمت ۷۵ میلیون تومان چکش خورد.

سیاه مشق نستعلیق متعلق به دوره قاجار با قیمت پایه ۴۰ میلیون تومان به مزایده گذاشته شد، اما خریدار نداشت.

شبی پرفروغ برای حراج باران/ نوسانات عجیب و غریب در قیمت یک تابلو

چهاردهمین اثر این دوره، صدرالکتاب متعلق به شاگرد میرزا محمدرضا کلهر با قیمت ۲۵ میلیون تومان به فروش رفت.

قرآن نفیس همراه با بازوبند نقره منسوب به مسیح طالقانی به عنوان پانزدهمین اثر با قیمت ۱۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

قطعه خط نستعلیق از عبدالرحیم افسر با قیمت پایه ۳۰ میلیون تومان به فروش رفت.

تصویری از معراج حضرت رسول (ص) با غبارنویسی محمدابراهیم زرین قلم اثر هفدهم حراج بود که فروخته نشد.

خطی از محمد کاظم واله اصفهانی با قیمت پایه ۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

قطاعی دو لت نوزدهمین اثر با قیمت ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

شبی پرفروغ برای حراج باران/ نوسانات عجیب و غریب در قیمت یک تابلو

شمایل حضرت علی و حسنین (ع) از محمد بنی اصفهانی که با قیمت ۱۸۰ میلیون به مزایده گذاشته شد خریدار نداشت.

کتیبه ۲ قطعه‌ای از ملک محمد با قیمت ۶۵ میلیون تومان چکش خورد.

مجموعه ادوات جنگی فولادی شامل ۲ سپر، ساعد بند و کلاه خود که روی آن‌ها خط نگارش شده است فروخته نشد.

ظرف برنجی نفیس با خطی دور آن با قیمت پایه ۳۰ میلیون به فروش نرفت.

بیست و چهارمین اثر حراج که کشکول دریایی بود هم فروخته نشد.

دیزی خوری مسی با قیمت پایه ۲۵ میلیون تومان چکش خورد.

۵ برگ از شاهنامه در یک تابلوی بزرگ با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان ارائه پس از رقابت تنگاتنگ با قیمت نه میلیارد و صد میلیون تومان فروخته شد.

بیست و هفتمین اثر که خط ابوعلی الحسینی محمد قدسی شیرازی بود با قیمت پایه ۶۰ میلیون تومان فروخته نشد.

قطعه خط نسخ از میرزا احمد نیریزی دیگر اثری بود که خریدار نداشت.

قطعه خط ناخنی متعلق به دوره قاجار با قیمت ۲۵ میلیون تومان ارائه، اما فروخته نشد.

یک قرآن کریم به خط وقار شیرازی فرزند وصال شیرازی با قیمت ۳۱۰ میلیون تومان خریداری شد.

فرمان تولیت آستان قدس که در دوره قاجار برای ظل السلطان نگارش شده است با قیمت ۷۰ میلیون ارائه، اما فروخته نشد.

سی و دومین اثر حراج قطعه چلیپا از محمدرضا متعلق به دوره زندیه هم فروخته نشد.

بیاض شعر با خط میرزا کوچک و وصال شیرازی با قیمت ۴۶ میلیون تومان چکش خورد.

قطعه خط سیاه مشق که گویا متعلق به فرزند میرحسین تبریزی است با قیمت ۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

قطعه خط از عمادالکتاب اثر سی و پنجم بود که با قیمت ۵۵ میلیون تومان چکش خورد.

قطاعی ۴ قطعه با قیمت ۷۰ میلیون تومان ارائه و در نهایت به قیمت ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

خط نقاشی گلزار از حسن زرین قلم با قیمت پایه ۴۰۰ میلیون به مزایده گذاشته و در نهایت با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

سی و هشتمین اثر حراج قطعه خط نسخ به خط وصال شیرازی بود که فروش نرفت.

قطعه خط نستعلیق از ابوعلی الحسینی محمد قدسی با قیمت پایه ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

طومار دعا متعلق به زین العابدین محلاتی با قیمت ۵۵ میلیون تومان به فروش رسید.

طومار دعا که زیارت عاشورا با خط محمد باقر اصفهانی بر روی آن حک شده است با قیمت ۴۴ میلیون تومان چکش خورد.

قطعه خط دعا از محمدتقی با رنگ‌های طبیعی به قیمت ۴۲ میلیون تومان فروخته شد.

قطعه خط آیه الکرسی از سید محمد اصفهانی با قیمت ۵۰ میلیون تومان ارائه و در نهایت با همین قیمت چکش خورد.

خط نقاشی با تصویر امین الملک و خط حسن زرین قلم با قیمت پایه ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.

قطعه خط سیاه مشق از میرزا غلامرضا اصفهانی که با قیمت ۸۰ میلیون تومان به حراج گذاشته شد خریدار نداشت.

مثنوی شیرین و فرهاد به خط محمدرضا ابن ضیاالدین در ۱۲۲ صفحه، با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

شمایل حضرت علی و حسنین (ع) با خط نسخ منسوب به محمد شفیع ارسنجانی و تذهیب منسوب به ابوالقاسم اصفهانی که در دوره قاجار خلق شده است با قیمت ۱۷۰ میلیون تومان خریدار نداشت.

قطعه خط نسخ از علاءالدین تبریزی با کاغذ دست ساز و تذهیب طلا، چهل و هشتمین اثر حراج بود و فروخته نشد.

شمایل حضرت رسول (ص) در قالب نقاشی پشت شیشه و با خطوط حک شده روی آن اثر چهل و نهم بود که با قیمت پایه ۱۱۰ میلیون تومان خریدار نداشت.

پس از اینکه پنجاهمین اثر کاتالوگ که عقد نامه‌ای مربوط به دوره فتحعلی شاه قاجار با قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش نرسید، نوبت به مزایده گران‌ترین اثر این دوره از حراج باران رسید.
نقاشی مینیاتور و خط با موضوع چهره نواب اکبری بیگم زوجه پادشاه هندوستان با قیمت اولیه ۵ میلیارد تومان به حراج گذاشته شد و در نهایت با قیمت ۵ میلیارد و هفتصد میلیون تومان چکش خورد.

قطعه خط نسخ روی کاغذ دست ساز از زین العابدین اصفهانی با قیمت ۴۵ میلیون عرضه، اما فروخته نشد.

پنجاه و سومین اثر حراج، شمایل دیگری از حضرت علی و حسنین (ع) بود که با قیمت اولیه ۲۰۰ میلیون تومان ارائه و در نهایت با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

انگشتر صفوی که عبارت “یا ذوالجلال و الاکرام” بر روی سنگ عقیق آن حک شده است با قیمت اولیه ۳۵ میلیون تومان فروخته نشد.

مزایده انگشتر قاجاری با قیمت ۱۲ میلیون تومان آغاز و با همین قیمت هم به پایان رسید.

عصا چوبی با دسته نقره متعلق به عبدالحسین فرمانفرما و مربوط به دوره قاجار، با قیمت ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

قطعه خط چلیپا از فخرالدین علی مربوط به دوره صفوی که با مرکب مشکی، تذهیب طلا و لاجوردی روی کاغذ دست ساز است خریدار نداشت.

عقدنامه دیگری از دوره قاجار با تذهیب طلا و ترکیب رنگ‌های طبیعی روی کاغذ دست ساز با قیمت ۷۰ میلیون تومان به فروش رسید.

قطعه خط سیاه مشق از عمادالکتاب فروخته نشد.

قطاعی از مهدی شریف با قیمت اولیه ۳۰ میلیون چکش خورد.

قطعه خط سیاه مشق به خط میرزا غلامرضا اصفهانی با قیمت ۱۷۰ میلیون تومان به فروش رسید.

قطعه خط چلیپا از عبدالرشید دیلمی مربوط به دوره صفوی با قیمت ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

قطعه خط دعا از پورآقا بزرگ با قیمت اولیه ۴۰ میلیون تومان به فروش رسید.

کتاب منشات میرزا مهدی خان منشی با قیمت ۳۳ میلیون تومان فروخته شد.

کتاب دعا با خط کوفی در ده صفحه مربوط به دوره قاجار با قیمت اولیه ۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

کلاه درویشی متعلق به دوره قاجار و همچنین قاب آینه عصر قاجاری به فروش نرفتند.

سفری دیگر به عصر قاجار با مزایده غبارنویسی آیات به خط تعلیق آغاز شد و این اثر در نهایت با قیمت اولیه ۷۰ میلیون تومان چکش خورد.

سطر شکسته نستعلیق منسوب به میرزا غلامرضا اصفهانی با مرکب مشکی بر روی کاغذ دست ساز، نماینده دیگری از خوشنویسی عهد قاجار بود که با قیمت ۲۹ میلیون تومان چکش خورد.

سطر نستعیلق به خط علی اکبر گلستانه با تذهیب‌های رنگ طبیعی با قیمت اولیه ۱۲ میلیون تومان به فروش رسید.

مجموعه ۷ قطعه‌ای از میرحسین ترک و شاگردان با قیمت اولیه ۸۰ میلیون تومان آغاز شد تا هفتاد و یکمین اثر حراج در نهایت با قیمت ۸۰ میلیون تومان فروخته شود.

منشور حقوق بشر کورش کبیر که در آن حسین نیک طلب ۸ کیلو و ۳۰۰ گرم فیروزه را بر روی ۱۸ و نیم کیلو عقیق حک کرده است، با قیمت اولیه ۲ میلیارد ارائه و در نهایت به قیمت سه میلیارد و نهصد میلیون تومان چکش خورد.

نقاشی خط فرامرز پیلارام با قیمت اولیه ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

در مزایده هفتاد و چهارمین اثر این دوره حراج، نقاشیخطی با تکنیک ترکیب مواد روی چوب از رضا مافی با قیمت ۳۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

نقاشیخط محمود زنده رودی که در تاریخ ۱۳۹۱ خلق شده است با قیمت اولیه ۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.

در مزایده آثار خوشنویسان معاصر، نوبت به یک قطعه خط نستعلیق از استاد غلامحسین امیرخانی و تذهیب رامین مرآتی رسید که در نهایت با قیمت ۷۵ میلیون تومان فروخته شد.

نقاشیخط عین الدین صادق زاده که در سال ۱۳۹۵ خلق شده است با قیمت اولیه ۹۰ میلیون تومان فروخته نشد.

حراج قطعه خط چلیپا اثر کیخسرو خروش با قیمت ۴۰ میلیون تومان آغاز و به ۴۲ میلیون تومان ختم شد.

قطعه‌ای شکسته نستعلیق از یدالله کابلی با موضوع دعای تحویل با قیمت ۷۰ میلیون تومان چکش خورد.

عبارت بسم الله الرحمن الرحیم نوشته علی اشرف صندوق آبادی با تذهیب طلا و مرکب بروی کاغذ دست ساز با قیمت ۳۵ میلیون تومان فروخته شد.

قطعه خط سیاه مشق از احمد پیله چی قزوینی که نگارش آیه نور بر روی کاغذ است با قیمت اولیه ۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلو سوره حمد که با خط یدالله کابلی به سبک شکسته نگارش شده است با قیمت اولیه ۶۰ میلیون تومان خریداری شد.

اولین اثر مرغ بسم الله برنزی از یک ادیشن ۳ اثره با قیمت اولیه ۱۸ میلیون تومان عرضه و در نهایت ۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثری برنزی دیگر از حمید رحیمی بافرانی که برگرفته از “ب میرعماد” است، با قیمت ۲۶ میلیون تومان چکش خورد.

سیاه مشقی دیگر به خط نستعلیق علی اشرف صندوق آبادی با قیمت ۲۵ میلیون تومان به فروش رسید.

مزایده قطعه‌ای به خط نستعلیق از احمد شفیعی‌ها با قیمت ۱۲ میلیون آغاز و با همین قیمت پایان یافت.

تخشیب و آتش محمدرضا توابی هشتاد و هفتمین اثر حراج بود که با قیمت اولیه ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

در آستانه پایان مراسم چکش زنی، یک اثر نقاشیخط از ناصر اویسی که در سال ۹۸ خلق شده است با قیمت اولیه ۱۸۰ میلیون تومان عرضه و فروش آن با همین مبلغ ثبت شد.

تندیسی از فلز فولاد اثر علیرضا آستانه متعلق به چهارسال پیش، با قیمت ۹۰ میلیون عرضه و در نهایت با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

انگشتر آیه الکرسی به قلم زنی حسین یساول و خطاطی محمدجواد رضوی که در عاشورای ۱۴۴۱ ه. ق خلق شده است با قیمت ۹۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

مزایده برگی از قرآن کریم به خط محمد یونس جامی خوشنویس افغانستانی با قیمت ۱۲ میلیون تومان آغاز و با همین مبلغ به پایان رسید.

اثری دیگر از هنرمندان افغانستانی، نگارش آیات ۳۵ تا ۳۸ سوره نور به خط کوفی بنایی از نیک محمد مستمند غوری بود که با قیمت ۱۳ میلیون تومان خریداری شد.

نقاشی پشت شیشه از سیما عظیمی که درآن سوره علق به خط ریحان نگارش شده است با قیمت اولیه ۷۰ میلیون ارائه شد و در نهایت با همین قیمت چکش خورد.

آخرین اثر چهارمین حراج باران، حلیه پیامبر (ص) به خط عبدالله قهرمان بود که با قیمت ۱۲ میلیون تومان خریداری شد.

گفتنی است؛ چهارمین دوره حراج باران که مجموعه‌ای از آثار خوشنویسی و نقاشیخط را در قالب کاغذ و حجم ارائه کرده بود با مجموع فروش ۲۶ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان به پایان رسید.

لینک خبر:

https://www.yjc.ir/fa/news/7140709/%D8%B4%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88

2021-02-16T07:26:24+00:0030th نوامبر 2019|اخبار|دیدگاه‌ها برای شبی پرفروغ برای حراج باران/ نوسانات عجیب و غریب در قیمت یک تابلو بسته هستند