03

www.baranauction.com

جهت شرکت در حراج به سایت حراج باران مراجعه کنید

و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۲۲۰۰۵۴۵۲

۰۲۱-۲۲۶۰۰۲۹۶

art.tourism92@gmail.com