فروش ۲۶ میلیاردی چهارمین حراج باران/ شاهنامه دوره تیموری رکورد زد

//فروش ۲۶ میلیاردی چهارمین حراج باران/ شاهنامه دوره تیموری رکورد زد

فروش ۲۶ میلیاردی چهارمین حراج باران/ شاهنامه دوره تیموری رکورد زد

فروش ۲۶ میلیاردی چهارمین حراج باران/ شاهنامه دوره تیموری رکورد زد

چهارمین حراج خوشنویسی و هنرهای اسلامی ایرانی «باران» جمعه ۲۴ آبان ماه در حالی برگزار شد که رقم کل فروش این دوره به ۲۶ میلیارد تومان رسید و شاهنامه دوره تیموری نیز در فروش رکورد زد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین حراج خوشنویسی و هنرهای اسلامی ایرانی «باران» عصر جمعه ۲۴ آبان ماه با اجرای شهرام شکیبا در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن آغاز به کار کرد. بخش نمایشگاهی چهارمین حراج «باران» سه‌شنبه ۲۱ آبان ماه در این مرکز برپا شد و ۹۴ قطعه هنری و تاریخی به نمایش گذاشته شد.

به رسم هر ساله برگزاری حراج باران که مراسم به بزرگان هنر والای خوشنویسی ایران تقدیم می‌شود، امسال قرعه به محمدحسین عماد الکتاب القزوینی افتاد و این رویداد تقدیم به او شد و سپس حراج آغاز به کار کرد.

چهارمین حراج باران با چکش زدن مرکب دست ساز بر روی کاغذ دست ساز با عنوان «مرغ بسم الله» از عبدالحسین قزوینی که در ۱۳۰۷ هجری قمری خلق شده، آغاز شد. این اثر بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود که در نهایت ۳۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

«قطاعی بسم الله» از احمد تفرشی که با قیمت پایه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده بود، به فروش نرسید.

«غبارنویسی آیات» اثر محمدجعفر تبریزی که قیمت پایه آن بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود، ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

نقاشی تصویر مولانا با خط ضیاء و نقوش اسدالله، قیمتی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان داشت که به قیمت ۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر بعدی، برگی از قرآن کریم به خط کوفی ۱۲ سطری بود که بین ۶۰ الی ۷۰ میلیون تومان پیش بینی قیمتی شده بود و ۷۰ میلیون تومان چکش خورد.

برگی دیگر از قرآن کریم به خط کوفی ۱۴ سطری بود که فروش نرفت.

قطعـه خط علی شـیر با تکنیک خـط نسـتعلیق، چلیپـا، تذهیـب بـا رنگ‌های طبیعی بر روی کاغذ دسـت سـاز که در دوره صفوی خلق شده بود، ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

قطعه خط درویش عبدالمجید طالقانی که خـط شکسـته نسـتعلیق، مرکـب مشـکی بر روی کاغذ دسـت سـاز بـا تذهیب طلا متعلق به درویش بود به قیمت ۳۲ میلیون تومان به فروش رسید.

«مهر و فرمان عمادالدوله» منسوب به دوره قاجار که در تاریـخ ۱۲۹۸ هـ .ق خلق شده بود، به فروش نرسید.

برگی از قرآن کریم به خط کوفی هفت سطری دو رویه، با قیمت پیشنهادی ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان، ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

قطعه خدا اثر میرحسین خوشنویس نیز به فروش نرسید.

اثر بعدی، خط کوفی تزئینـی و ثلث دسـت سـاز مشـکی و قرمز بر روی کاغذ دسـت سـاز  بود که با قیمت پایه ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان در حراج حضور داشت و ۷۵ میلیون تومان چکش خورد.

سیاه مشق نستعلیق مرکب دسـت سـاز بر روی کاغذ دسـت ساز متعلق به دوره قاجار نیز فروش نرفت.

«صدرالکتاب» متعلق به شاگرد میرزا محمدرضا کلهر، اثر بعدی بود که با قیمت ۲۵ میلیون تومان چکش خورد.

قرآن نفیس همراه با بازوبند نقره منسوب به مسیح طالقانی که قیمت پیشنهادی آن، بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان بود به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

قطعه خط نستعلیق از عبدالرحیم افسر که با تکنیک مرکب سـنتی روی کاغذ کار شده است، ۳۰ میلیون تومان چکش خورد.

تصویری از معراج حضرت رسول(ص) با غبارنویسی محمدابراهیم زرین قلم، اثر بعدی بود که فروش نرفت.

اثر خطی محمد کاظم واله اصفهانی که با قیمت پایه ۴۰ تا ۵۰ حضور داشت،۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر قطاعی دو لَت بـرش کاغذ دسـت سـاز بـا قیچی و طال اندازی دوره قاجار بود که به قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.

از دیگر آثاری که در چهارمین حراج باران به فروش نرسیدند، شمایل حضرت علی و حسین (ع) از محمد بنی اصفهانی بود.

کتیبه ۲ قطعه‌ای از ملک محمد طراحـی با تکنیک پرکـردن حـروف از روی خطـوط میرعماد الحسـنی قزوینـی، طـا و حـل کاری و مرکب مشـکی روی کاغذ دسـت سـاز نیز که با قیمت پایه ۶۰ تا ۷۰ میلیون ارائه شد، به قیمت ۶۵ میلیون تومان چکش خورد.

مجموعه ادوات جنگی فولادی، ظرف برنجی نفیس، چوبکه کشکول دریایی که با خـط نسـتعلیق روی آن قلـم زنی شده بود و دیزی خوری مسی که با خـط نسـتعلیق، قلـم زنی شده بود، نیز به فروش نرسیدند.

پنج برگ از شاهنامه دوره تیموری که با تکنیک خط نسـتعلیق و مرکب مشـکی روی کاغذ دسـت سـاز عرضه شده بود و قیمت پیشنهادی آن بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بود، در نهایت با قیمت ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

خط ابوعلی الحسینی محمد قدسی، قطعه خط نسخ از میرزا احمد نیریزی مرکب مشـکی بر روی کاغذ دسـت سـاز و قطعه خط ناخنی متعلق به دوره قاجار فروش نرفتند.

قرآن کریم به خط وقار شیرازی فرزند وصال شیرازی به قیمت ۳۱۰ میلیون تومان چکش خورد.

فرمان تولیت آستان قدس با قیمت پایه ۷۰ میلیون تومان و قطعه چلیپا از محمدرضا متعلق به دوره زندیه هم فروخته نشدند.

بیاض شعر با خط میرزا کوچک و وصال شیرازی به قیمت ۴۶ میلیون تومان چکش خورد.

قطعه خط سیاه مشق متعلق به فرزند میرحسین تبریزی ۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

قطعه خط از عمادالکتاب به قیمت ۵۵ میلیون تومان به فروش رسید.

اثر قطاعی ۴ قطعه به قیمت ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر خط نقاشی گلزار از حسن زرین قلم ۶۰۰ میلیون تومان فروش رفت.

قطعه خط نسخ به خط وصال شیرازی فروش نرفت.

قطعه خط نستعلیق از ابوعلی الحسینی محمد قدسی به قیمت پایه اش یعنی، ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

طومار دعا متعلق به زین العابدین محلاتی ۵۵ میلیون تومان به فروش رسید.

طومار دعا که زیارت عاشورا با خط محمد باقر اصفهانی بر روی آن حک شده بود، ۴۴ میلیون تومان چکش خورد.

قطعه خط دعا از محمدتقی با رنگ‌های طبیعی به قیمت ۴۲ میلیون تومان فروخته شد.

قطعه خط آیه الکرسی از سیدمحمد اصفهانی به قیمت ۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

خط نقاشی با تصویر امین الملک و خط حسن زرین قلم ۱۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.

قطعه خط سیاه مشق از میرزا غلامرضا اصفهانی خریدار نداشت.

مثنوی شیرین و فرهاد به خط محمدرضا ابن ضیاالدین در ۱۲۲ صفحه، ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

شمایل حضرت علی و حسین (ع) با خط نسخ منسوب به محمد شفیع ارسنجانی و تذهیب منسوب به ابوالقاسم اصفهانی، ۱۷۰میلیون چکش خورد.

قطعه خط نسخ از علاءالدین تبریزی با کاغذ دست ساز و تذهیب طلا فروخته نشد.

شمایل حضرت رسول (ص) در قالب نقاشی پشت شیشه و با خطوط حک شده روی آن که با قیمت پایه ۱۱۰ میلیون تومان عرضه شده بود و همچنین کاتالوگ عقد نامه‌ای مربوط به دوره فتحعلی شاه قاجار به فروش نرسیدند.

نقاشی مینیاتور و خط با موضوع چهره نواب اکبری بیگم زوجه پادشاه هندوستان با قیمت پایه ۵ میلیارد تومان، به قیمت ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

قطعه خط نسخ روی کاغذ دست ساز از زین العابدین اصفهانی خریداری نداشت.

شمایلی از حضرت علی و حسین (ع) با قیمت اولیه ۲۰۰ میلیون تومان، ۳۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

انگشتر صفوی که عبارت «یا ذوالجلال و الاکرام» بر روی سنگ عقیق آن حک شده، فروخته نشد.

مزایده انگشتر قاجاری با قیمت ۱۲ میلیون تومان آغاز و با همین قیمت هم به پایان رسید.

عصای چوبی با دسته نقره متعلق به عبدالحسین فرمانفرما و مربوط به دوره قاجار، ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

قطعه خط چلیپا از فخرالدین علی مربوط به دوره صفوی که با مرکب مشکی، تذهیب طلا و لاجوردی روی کاغذ دست ساز است، فروش نرفت.

عقدنامه ای از دوره قاجار با تذهیب طلا و ترکیب رنگ‌های طبیعی روی کاغذ دست ساز، اثر بعدی بود که ۷۰ میلیون تومان به فروش رسید.

قطعه خط سیاه مشق از عمادالکتاب فروخته نشد.

اثر قطاعی از مهدی شریف با قیمت ۳۰ میلیون چکش خورد.

قطعه خط سیاه مشق به خط میرزا غلامرضا اصفهانی ۱۷۰ میلیون تومان به فروش رسید.

قطعه خط چلیپا از عبدالرشید دیلمی مربوط به دوره صفوی ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

قطعه خط دعا از پورآقا بزرگ، ۴۰ میلیون تومان به فروش رسید.

کتاب منشات میرزا مهدی خان منشی ۳۳ میلیون تومان فروخته شد.

کتاب دعا با خط کوفی در ده صفحه مربوط به دوره قاجار که با قیمت اولیه ۵۰ میلیون تومان عرضه شده بود، با همین قیمت چکش خورد.

کلاه درویشی متعلق به دوره قاجار و همچنین قاب آینه عصر قاجاری به فروش نرفتند.

اثر بعدی که غبارنویسی آیات بود، در نهایت با قیمت اولیه ۷۰ میلیون تومان چکش خورد.

سطر شکسته نستعلیق منسوب به میرزا غلامرضا اصفهانی با مرکب مشکی بر روی کاغذ دست ساز ۲۹ میلیون تومان چکش خورد.

سطر نستعیلق به خط علی اکبر گلستانه با تذهیب‌های رنگ طبیعی ۱۲ میلیون تومان به فروش رسید.

مجموعه ۷ قطعه‌ای از میرحسین ترک و شاگردان ۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

منشور حقوق بشر کورش کبیر که در آن حسین نیک طلب ۸ کیلو و ۳۰۰ گرم فیروزه را بر روی ۱۸ و نیم کیلو عقیق حک کرده است، با قیمت اولیه ۲ میلیارد ارائه شده بود که ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی نقاشی خط فرامرز پیلارام ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

نقاشیخطی با تکنیک ترکیب مواد روی چوب از رضا مافی ۳۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

نقاشی خط محمود زنده رودی به قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.

قطعه خط نستعلیق از استاد غلامحسین امیرخانی و تذهیب رامین مرآتی با قیمت ۷۵ میلیون تومان فروخته شد.

نقاشیخط عین الدین صادق زاده با قیمت پیشنهادی ۹۰ میلیون تومان، به فروش نرسید.

قطعه خط چلیپا اثر کیخسرو خروش ۴۲ میلیون تومان چکش خورد.

قطعه شکسته نستعلیق از یدالله کابلی با موضوع دعای تحویل سال، ۷۰ میلیون تومان چکش خورد.

عبارت بسم الله الرحمن الرحیم نوشته علی اشرف صندوق آبادی با تذهیب طلا و مرکب بروی کاغذ دست ساز ۳۵ میلیون تومان فروخته شد.

قطعه خط سیاه مشق از احمد پیله چی قزوینی که نگارش آیه نور بر روی کاغذ است، ۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلو سوره حمد به خط یدالله کابلی، ۶۰ میلیون تومان خریداری شد.

اولین اثر مرغ بسم الله برنزی از یک ادیشن ۳ اثره ۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر برنزی دیگر از حمید رحیمی بافرانی که برگرفته از «ب میرعماد» است، ۲۶ میلیون تومان چکش خورد.

اثر سیاه مشقی دیگر به خط نستعلیق علی اشرف صندوق آبادی نیز ۲۵ میلیون تومان به فروش رسید.

قطعه‌ای به خط نستعلیق از احمد شفیعی‌ها ۱۲ میلیون تومان چکش خورد.

تخشیب و آتش محمدرضا توابی ۴۰ میلیون تومان فروش رفت.

تابلوی نقاشی و خط ناصر اویسی که به تازگی خلق شده، با قیمت پایه ۱۸۰ میلیون تومان عرضه و فروش آن با همین مبلغ ثبت شد.

قطعه خط چلیپا از عبدالرشید دیلمی مربوط به دوره صفوی ۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

تندیسی از فلز فولاد اثر علیرضا آستانه با قیمت پایه ۹۰ میلیون تومان، به قیمت ۳۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

انگشتر آیه الکرسی به قلم زنی حسین یساول و خطاطی محمدجواد رضوی ۹۰۰ میلیون تومان خریداری شد.

برگی از قرآن کریم به خط محمد یونس جامی خوشنویس افغانستانی که سـوره کوثـر را با تذهیب طـا  با خط کوفی خلق کرده بود، ۱۲ میلیون فروخته شد.

تابلوی خط کوفی بنایی (معلقی) از سوره نور از نیک محمد مستمند غوری هنرمند خوشنویس افغانستانی، ۱۳ میلیون تومان خریداری شد.

نقاشی پشت شیشه از سیما عظیمی که درآن سوره علق به خط ریحان نگارش شده بود، با قیمت پایه اش یعنی ۷۰ میلیون به فروش رسید.

آخرین اثری که در چهارمین حراج باران عرضه شد، حلیه پیامبر (ص) به خط عبدالله قهرمان بود که ۱۲ میلیون تومان چکش خورد.

به گزارش مهر، چهارمین حراج خوشنویسی و هنرهای اسلامی ایرانی «باران» که مجموعه‌ای از آثار خوشنویسی و نقاشی‌خط را در قالب کاغذ و حجم ارائه کرده بود، با مجموع فروش ۲۶ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان به کار خود پایان داد.

لینک خبر:

https://www.mehrnews.com/news/4773090/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF

2021-02-16T07:26:24+00:0030th نوامبر 2019|اخبار|دیدگاه‌ها برای فروش ۲۶ میلیاردی چهارمین حراج باران/ شاهنامه دوره تیموری رکورد زد بسته هستند