اخبار

­

Iranian Art Sets Auction Records in Baran’s Third Biggest Sale

۳۱ام تیر ۱۳۹۸|

Metal engraving of Quran verses sells for over $1.8 million at Baran Auction

۳۱ام تیر ۱۳۹۸|

Engraved Quran Copy Fetches 77bln Rials at Tehran Auction

۳۱ام تیر ۱۳۹۸|

Quran Mushaf breaks auction record in Iran

۳۱ام تیر ۱۳۹۸|

Third Baran Auction: 68 Artworks Up for Grabs

۳۱ام تیر ۱۳۹۸|

شگفتی‌های حراج باران برای اهالی هنر

۳۱ام تیر ۱۳۹۸|

حراج یک کتاب نفیس به قیمت ۷ میلیارد تومان

۳۱ام تیر ۱۳۹۸|

برپایی سومین حراج «باران» با عرضه آثار بزرگان خوشنویسی

۳۱ام تیر ۱۳۹۸|

سومین حراج باران ‌‏با فروشی نزدیک به ۱۲ میلیارد پایان یافت

۳۱ام تیر ۱۳۹۸|

برپایی سومین حراج «باران» با عرضه آثار بزرگان خوشنویسی

۳۱ام تیر ۱۳۹۸|

موارد بیشتر