ابراهیم سلیمانی

///ابراهیم سلیمانی
ابراهیم سلیمانی2021-02-16T07:26:36+00:00

Project Description

بیوگرافی

ابراهیم سلیمانی

متولد 1347 کرمانشاه

اساتید : اردشیر اکبری ، عبدالله جواری

فعالیت از سال 1364

اخذ مدرک فوق ممتاز سال 1388

تدریس از سال 1370 تا 1388 در انجمن خوشنویسی

از سال 1388 تا کنون به صورت خصوصی

تالیفات:

1-آلبوم مادر (انتشارات کلهر)

2-دیوان باباطاهر (انتشارات میر دشتی)

3-رباعیات خیام (انتشارات میردشتی)

4-رباعیات خیام (انتشارات افکار)

5-رباعیات خیام (انتشارات اریکه هنر)

6-رباعیات خیام (انتشارات ایران فردا)

7-رباعیات خیام (انتشارات هاشمی)

8-رباعیات خیام (انتشارات مانا)

9- غزلیات سعدی (انتشارات بیهق)

10-رسم الخط نستعلیق

11-دیوان رودکی

12-مناجات حضرت علی (انتشارات میردشتی)

13-مناجات حضرت علی چاپ دوم

14-مناجات حضرت علی چاپ سوم

15-مناجات حضرت علی چاپ چهارم

16-مناجات حضرت علی چاپ پنچم

17-پندهای شاهنامه ی فردوسی

18-غزلیات شمس تبریزی

19-آموزش خط تحریری (انتشارات مانا)

برخی از آثار هنرمند