زین العابدین اصفهانی

///زین العابدین اصفهانی
زین العابدین اصفهانی2021-02-16T07:26:35+00:00

Project Description

banner.800x300

زین العابدین اصفهانی ملقب به اشرف الکتاب وی در سال ۱۱۸۷ هجری قمری در اصفهان دیده به جهان گشود . او فرزند محمد تقی اصفهانی واز خوشنویسان چیره دست زمان فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه است که به سبب سمت کتٌابی در دربار قاجاربه سلطانی هم رقم و امضاء میزده اما لقب اشرف الکتاب را ناصر الدین شاه به وی اعطاء کرد

اساتید او آقا محمود خوشنویس اصفهانی وآقا عبدالغفار اصفهانی بوده و از روی آثار میرزا احمد نیریزی هم بسیار مشق نموده است

از شاگردان وی نیز میتوان از شرف المعالی سید محمد اصفهانی مشهور به بقا ،میرزا محمد علی خوشنویس (جد خاندان قدسی )،میرزا علیرضا معروف به آقا جان پرتو ، زین العابدین محلاتی و میرزا محمد علی سلطان الکتاب اصفهانی (در آینده نزدیک در صفحه ای مستقل به معرفی ایشان می پردازیم ) نام برد

هم عصران نسخ نویس وی نیز میرزا غلامعلی اصفهانی خوشنویس پرتوان عهد قاجاریه وآقا هاشم و محمد حسن نسخ نویس بوده اند.

اشرف الکتاب عمری طولانی داشته و تذکره نویسان سن وی را بیش از صد سال( وبا جمع بندی نظرات محققین باید گفت وی حد اقل ۱۰۲ سال عمر کرده است)ذکر کرده اند که ظاهرا تا سنین بالا هم به کتابت و مشق مبادرت داشته که برخی در لوای اغراق گفته اند در پیری قوی تر از دوره جوانی مینگاشته است

قرآنی از وی که به تاریخ ۱۲۷۸ و در کهولت سن وضعف جسمانی(به گواه خود در رقم انتهای مصحف شریف) باقی مانده از کثرت هم و لطافت طبعش خبر میدهد

البته قرآنی نیز در نهایت زیبایی از وی بجا مانده که تاریخ اتمام آن سال ۱۲۴۸ قمری ، ومشهور به مصحف زرین است (احتمالا در موزه ملک نگه داری میشود ) به نقلی در سال ۱۲۹۶ یا قولی دیگر ۱۳۰۰ قمری درگذشته است .

روانش قرین رحمت حق باد

در انتهای این مقال باید اشاره نمود که خوشنویسان دیگری نیز مسمی به نام زین العابدین بوده اند مثل زین العابدین محلاتی ،زین العابدین قزوینی ، زین العابدین خوانساری ، زین العابدین حسینی و زین العابدین گرگانی..