معرفی هنرمند

بیوگرافی

محمدعلی سبزه کار

ممتاز ۱۳۳۱

استادی ۱۳۷۸

تجربه آموزشی ۳۲ سال

عضویت در شورای عالی چندین دوره » عضویت بازرسی انجمن

عضویت در کمیسیونهای مختلف ادواری انجمن در سالیان متمادی

عضو و مسئول برگزاری امتحانات سراسری خوشنویسی در چندین دوره

کتابت کتبی از جمله خیام ، حافظ ، کلیله و دمنه و …

تهیه و تولید ۶۰ برنامه تلویزیونی

شرکت در نمایشگاه های برگزار شده توسط انجمن خوشنویسان ایران در طی ۳۰ سال گذشته

برگزاری چندین نمایشگاه اختصاصی در ایران و سایر کشور ها

برخی از آثار هنرمند

Tab content
Tab content