معرفی هنرمند

بیوگرافی

استاد محمد علی قربانی

استاد محمد علی قربانی

چند سطر از کلام گهر بار استاد غلامحسین امیر خانی در مورد این هنرمند گرامی

((  . . . . محمد علی قربانی که سالهای میانه زندگی را می گذراند . . . . اما سرپنجه هنر آفرینش با توانائی و پختگی آثاری به وجود می آوردکه در ردیف صفحات زرین و ماندگار خط و خوشنویسی محسوب می شوند و مزید بر آن در دو قلم بسیارمشکل و دیریاب نستعلیق و نسخ چنان به شیوائی و شیرینی رقم میزند که نمی توان یکی از آن دو را به عنوان قلم تخصصی او تشخیص داد و این دستاورد ارزنده از هوش سرشار و کوشش آگاهانه و مداومت در کاروشور و عشق عمیق او نسبت به عالم هنر حکایت می کند و در باره او بدون تعارف

می توان گفت : باش تا صبح دولتت بدمد     کاین هنوز از نتایج سحر است

( نوروز ۸۵ غلامحسین امیر خانی   )

 

استاد محمدعلی قربانی

 

متولد ۱۳۵۱ تهران سابقه هنری ۲۷ سال

تحت تعلیم زنده یاد استاد یوسف خاموشی افشار

استاد غلامحسین امیر خانی

استاد صمدی

استاد شیرچی

سوابق هنری:

– اخذ درجه یک هنری در رشته نستعلیق ونسخ ازشورای ارزشیابی وزارت ارشاد اسلامی۱۳۹۲

-اخذ درجه استادی از شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در رشته نستعلیق۱۳۸۷

-اخذ درجه استادی از شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان رشته نسخ۱۳۹۱

-داور ی جشنواره های خوشنویسی

– مصحح آزمون های انجمن خوشنویسان

-عضویت مجمع اساتیددارالکتابه مصلی امام خمینی

-سرپرست گروه خوشنویسی” حلقه مهربانی”

فعالیتهای هنری:

-تدریس در  انجمن خوشنویسان

-تدریس دوره فوق ممتاز نستعلیق در باغ موزه هنر

-تدریس دوره فوق ممتاز نسخ درمرکز دارالکتابه مصلی امام خمینی

 

رتبه ها ی کسب شده:

برگزیده نخست جشنواره خوشنویسی جهان اسلام سال ۸۹ و ۱۳۸۱

بر گزیده نخست ۵ دوره نمایشگاه بزرگ قرآن کریم سالهای : ۱۳۸۰تا ۱۳۸۴-

برگزیده نخست جشنواره امام علی (ع) ۱۳۷۹

برگزیده نخست ۴ دوره جشنواره طریق جاوید : ۱۳۷۷-۱۳۷۹-۱۳۸۲-۱۳۸۴

شرکت در همایش کتابت یک روزه قرآن کریم ۱۳۷۹

برگزیده نخست۲ جشنواره کوثر : ۱۳۷۶-۱۳۸۲

برگزیده نخست جشنواره ثامن الائمه (ع) – اصفهان : ۱۳۸۲

برگزیده دو دوره جشنواره هنری فرهنگسرای بهمن ۱۳۷۵

برگزیده نخست جشنواره هنرهای تجسمی کشور ۱۳۸۴

برگزیده نخست جشنواره مهر ۱۳۸۲

برگزیده نخست جشنواره خوشنویسی سازمان فرهنگی هنری شهرداری ۱۳۸۶

برگزیده نخست جشنواره پیام پیامبر ۱۳۸۵

برگزیده نخست جشنواره طلیعه ظهور ۱۳۸۶

برگزیده جشنواره خوشنویسی غدیر

برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی فجر

برگزیده جشنواره رضوی

برگزیده بخش هنری چهار دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

 

*نمایشگاه ها:

نمایشگاه خوشنویسی تبریز سال ۱۳۸۴

نمایشگاه خوشنویسی فنون قلم اصفهان سال ۱۳۸۵

نمایشگاه خوشنویسی قم سال ۱۳۸۶

نمایشگاه خوشنویسی موزه رضا عباسی تهران سال ۱۳۸۶

نمایشگاه خوشنویسی قزاقستان سال ۱۳۸۱

نمایشگاه خوشنویسی مولانا (ترکیه) سال ۱۳۸۶

نمایشگاه خوشنویسی پاکستان سال ۱۳۸۷

و نمایشگاه خوشنویسی در سیرجان۱۳۹۳

بیش از ۵۰ نمایشگاه جمعی از سال ۱۳۶۹ تاکنون

آثار منتشرشده:

دیوان بابا طاهر ۱۳۷۴

منتخب مفاتیح الجنان چندین مورد

دیوان خیام کتابت

کتابت دیوان باباطاهر

کتابت دیوان خیام

کتابت منتخب مفاتیح الجنان (۲ مورد)

کتابت جزء سی ام قرآن کریم (۲ مورد)

کتابت سوره مبارکه یاسین

کتابت منتخب نهج البلاغه

مجموعه هشت بهشت به خط نسخ۱۳۸۷٫

ادعیه های کارتی و..

*. درحال کتابت قرآن کریم  به خط نسخ ۱۳۹۲ تا کنون

برخی از آثار هنرمند

Tab content
Tab content