معرفی هنرمند

بیوگرافی

هادی لباف

متولد ۱۳۳۳ تهران

نمایشگاه های خط

انفرادی ۱۳۷۵ گالری برگ

انفرادی ۱۳۷۶ گالری برگ

آثار منتشر شده

دیوان حافظ ۱۳۸۲

رباعیات خیام ۱۳۸۳

گزیده ی غزلیات سعدی ۱۳۸۷

رباعیات خیام ۱۳۸۸

Tab content
Tab content