Product Description

na1-70x70-%d9%826000%d8%8c000-%d8%a8%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%ae%d8%b7

بسم الله

  • کد اثر:۱۰۹۸/ت/۹۵
  • سبک:
  • تکنیک: آکرلیک
  • متریال: بوم
  • تاریخ خلق اثر به سال شمسی:
  • ابعاد: ۷۰ * ۷۰