معرفی

نگارخانه ترانه باران

معرفی2021-02-16T07:26:23+00:00

هو المحبوب

نگارخانه ترانه باران در جهت ترغیب و حمایت از هنرمندان هر از چند گاهی به برگزاری نمایش آثار هنری اصیل خط و نقاشی خط می پردازد تا از این طریق بتواند ارائه و معرفی آثار هنری را به عنوان کالایی با ارزش که مدام بر ارزش افزوده اش ، افزوده می شود ، به مخاطبین جدید بشناساند و گامی هر چند کوچک ولی موثر در اقتصاد هنر بردارد که این امر موجب کارکردی دوگانه مبتنی بر عرضه اثر هنری و اشاعه بینش هنری در جامعه می شود.
به منظور تحقق چنین امری ، حمایت از هنر و هنرمندان بایستی سر لوحه کار موسسات فرهنگی و همچنین بنگاه های اقتصادی و بین المللی و دولتی قرار گیرد چرا که ترویج هنر و ترغیب هنرمندان از طریق نمایش آثار و خریداری کالاهای فرهنگی آنان به توسعه اقتصادی و با روری فرهنگی می انجامد و هیچ پدیده ای به اندازه آثار هنری بیانگر ارزشهای فرهنگی یک جامعه نیست .
بنابراین احساس مسئولیت در قبال حفظ و حراست از بنیان های فرهنگی و هویت بخشی به اصالتهای فرهنگی جامعه که تاثیر حیاتی در بقا و هویت و استقلال ملی یک ملت دارد متاثر از نوع نگرش و توجه ما است و رها سازی فرهنگ به حال خود ، موجبات رکود و سکون و نهایتا اضمحلال و تباهی را فراهم می سازد.
امید است بتوانیم با تدبیر و تعاملی سازنده و استفاده از هنر ایرانی و اسلامی ، در تمامی حوزه های اقتصادی فرهنگی ، بین المللی ، علمی و اجتماعی در جهت رشد و توسعه اقتصادی و باروری فرهنگی هر چه بیشتر ایران عزیزمان بکوشیم .
بخشی از اهداف نگارخانه ترانه باران :
 ارج نهادن به تلاش هنرمندان عرصه های هنری ایرانی اسلامی
 ایجاد بستر مناسب برای بروز خلاقیت های هنری
ارتقا ارتباط میان هنرمندان معاصر ایران و جهان ، خصوصا هنرمندان جهان اسلام
 معرفی آخرین دستاوردهای هنرهای تجسمی
رشد و توسعه اقتصادی هنر در بستر گردشگری

سیده محبوبه کاظمی دولابی
مدیر مسئول نگارخانه ترانه باران