محمدعلی سبزه کار

////محمدعلی سبزه کار
محمدعلی سبزه کار2021-02-16T07:26:36+00:00

Project Description

بیوگرافی

محمدعلی سبزه کار

ممتاز 1331

استادی 1378

تجربه آموزشی 32 سال

عضویت در شورای عالی چندین دوره » عضویت بازرسی انجمن

عضویت در کمیسیونهای مختلف ادواری انجمن در سالیان متمادی

عضو و مسئول برگزاری امتحانات سراسری خوشنویسی در چندین دوره

کتابت کتبی از جمله خیام ، حافظ ، کلیله و دمنه و …

تهیه و تولید 60 برنامه تلویزیونی

شرکت در نمایشگاه های برگزار شده توسط انجمن خوشنویسان ایران در طی 30 سال گذشته

برگزاری چندین نمایشگاه اختصاصی در ایران و سایر کشور ها

برخی از آثار هنرمند